Hakkımızda

Mesleğimizi ifa ederken:

Temel yaklaşımımız; taraflar arasındaki uyuşmazlıkları DOSTANE ÇÖZÜM yoluyla çözmek.

Güvenli, hızlı, etkin, yenilikçi ve alternatif BARIŞÇIL ÇÖZÜM yolları sunarak toplumdaki çatışmacı ortamın derinleşmesini engellemek.

Müvekkillerin profilini ve uyuşmazlığın türünü doğru şekilde analiz ederek, en uygun, en hızlı ve en iyi sonuç elde edilecek çözümü en şeffaf şekilde müvekkil ile paylaşmak.

Yargıya intikal eden uyuşmazlıkların takibinde, müvekkil odaklı ve kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden, titiz ve etkin bir ekip çalışması ile her türlü senaryoyu değerlendirerek hedefe en kısa zaman diliminde ulaşmak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde hukuksal gelişmeler ile konu ile ilgili sürekli değişen mevzuatı yakından takip ederek, müvekkillere rehberlik etmek, kendilerini hukuksal zırha almak, olası riskleri ön görebilmek ve müvekkillerin olası kayıplarını önlemek amacıyla danışmanlık hizmetlerine önem vermek.

Sürekli gelişen ve değişen hukuk sistemi karşısında müvekkillere son değişimleri de içeren bilgi haznesi ve tecrübesiyle sağlam temeller üzerine kurulu profesyonel hizmet sunmak.

Avukatlık hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu bilinciyle İnsan haklarına saygılı, hukuk devleti ilkelerine bağlı, müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarını milli ve evrensel hukuk normlarına uygun, güvenilir ve etkin bir şekilde yerine getirmek.

Her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması amacıyla 20 yılı aşkın olan hukuki bilgi ve tecrübelerimizi adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmek.

Yüklendiğimiz görevleri ifa ederken; bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymak temel ilkelerimizdir.

AVUKAT FAİK TANYÜREK & AVUKAT HİLAL TANYÜREK

Avukat Faik TANYÜREK

Avukat & Arabuluculuk

Çalışma Alanlarımız

İstanbul’da kapsamlı hizmetler sunan lider bir hukuk bürosu olarak kurulduğu günden bu yana, Etki Hukuk Bürosu tüm faaliyetlerinde müvekkil odaklı bir yaklaşım sergilemiştir.