Spor Hukuku

Spor Hukuku, sporcuların, kulüplerin, takım sahibi şirketlerin, ulusal ve uluslararası federasyonların, uluslararası bölgesel federasyonlarının, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), devletin ilgili kurumlarının birbirleriyle sportif eylem ve etkinliklere ilişkin ilişkilerini, sporun özgürlüğünü göz önünde bulundurarak düzenleyen kurallardan oluşan, kendine özgü bir hukuk dalıdır.

Spor örgütlerinin, dernek veya ticari şirket şeklinde faaliyet göstermeleri, sporcu ile bu örgütler arasındaki ilişkinin dernek üyeliği veya bir tür hizmet sözleşmesi şeklinde ortaya çıkması bu alanı özel hukukla; sporla ilgili bazı düzenlemelerin ihlali neticesinde ceza ihdas olunması ve sporun devletçe örgütlenmesi, bu hususta devletçe yaratılan imkânlar, kişilerin yararlanma koşullarının devletçe belirlenmesi de spor hukukunu kamu hukuku ile ilişkilendirmektedir. Ayrıca belirtilmelidir ki, spor müsabakalarının uluslararası niteliği bu disipline uluslararası bir nitelik de kazandırmaktadır.

Spor hukukuna konu uyuşmazlıklar genel olarak;

  • Spor faaliyeti ile ilgili sponsorluk sözleşmeleri, yayıncı kuruluşlarla yapılan sözleşmeler gibi tamamen ticari nitelikteki ilişkilerden doğan uyuşmazlıklar,
  • Spor organizasyonları tarafından çalıştırılan personelle ilgili uyuşmazlıklar (kulübün sporcu ile yaptığı sözleşmeler; sporcuların, kulüplerin veya federasyonların yapmış oldukları sponsorluk sözleşmeleri; sporcuların sporcu temsilcileri ile kulüplerin teknik adamlarla veya masörlerle yaptıkları sözleşmeler),
  • Spor organizasyonlarının kendi aralarında çıkan sorunlara ilişkin uyuşmazlıklar,
  • Sporu düzenleyen organların sporculara verdikleri disiplin cezaları ile ilgili uyuşmazlıklar şeklindedir.