İcra ve İflas Hukuku

Etki Hukuk, kurucusu olan Av. Faik Tanyürek'in uzmanlık alanı da olan icra-iflas hukuku alanındaki güçlü bilgi birikimi ve tecrübeli ekibiyle müvekkillerinin alacaklarının tahsili amacıyla icra ve iflas takibi süreçlerini en hızlı şekilde sonuçlandırmayı hedefler. Hem Alacaklı hem de Borçlu konumunda bulunan şahıs ve şirketlere İcra ve İflas Hukuku ile ilgili hukuki destek sağlamaktadır.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerin bazıları aşağıda sayılmaktadır:

 • Ticari ve bireysel alacakların tahsili ile ilgili ilamlı ve ilamsız icra takiplerinin hazırlanması ve açılması,
 • Şahıs ve şirket borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlanması,
 • Alacaklılar ile uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
 • Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki destek sağlanması,
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile takip,
 • İhtiyati Haciz talepleri,
 • Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi,
 • İflas yolu ile takip; iflas davasının takibi,
 • Konkordato ilanı,
 • Menfi tespit ve İstirdat Davalarının takibi,
 • İstihkak Davalarının takibi,
 • İhalenin Feshi Davalarının takibi.